Beschikking op aanvraag voor het aanleggen van een in-/uitrit voor een parkeerplaats op eigen grond, Pijnacker Hordijklaan 2, 2675TR Honselersdijk

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij de volgende Omgevingsvergunning hebben verleend op 11 december 2023. Dossiernummer: Z2023-00000038 Omschrijving: het aanleggen van een in-/uitrit voor een parkeerplaats op eigen grond Locatie: Pijnacker Hordijklaan 2, 2675TR Honselersdijk Activiteit(en): •het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit Inzien besluit De Omgevingsvergunning ligt tijdens de bezwaartermijn ter inzage. Wilt u inzage, dan kunt u dit aanvragen via het e-mailadres bouwarchief@gemeentewestland.nl. Bedrijven- en OmgevingsContactCentrum Heeft u vragen over het besluit, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres omgevingsloket@gemeentewestland.nl of tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0174. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken. Bezwaar Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met 22 januari 2024 bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken, kunt u terugvinden op www.140174.nl onder het onderwerp bezwaar maken. Voorlopige voorziening Het indienen van bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend. Digitaal indienen voorlopige voorziening Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het digitale loket Rechtspraak. Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Pijnacker. Bekijk alle Bekendmakingen Pijnacker in .

https://pijnackerkrant.nl/bekendmakingen-pijnacker/

Deel dit bericht:

Redactie Pijnackerkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Pijnackerkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Pijnacker.

Gerelateerde berichten