GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning: 7604397, Torenmolen 85 t/m 141 Pijnacker B 8257

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Voor: Bouwen blok AY 29 appartementen KnoestOLO-nummer: 7604397Locatie: Torenmolen 85 t/m 141 Pijnacker B 8257Datum besluit: 15-12-2023Bezwaar makenTegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. In het bezwaarschrift moeten staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk er aan om het bezwaarschrift te ondertekenen.Als een spoedeisend belang aanwezig is, dan kan de indiener van een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank ';s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. (088) 361 20 26.Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij de Rechtbank in Den Haag. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de voorwaarden.Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan wil inzien kan contact opnemen via telefoonnummer 14 015, onder verwijzing naar het OLO-nummer, of een verzoek doen via info@pijnacker-nootdorp.nl. U krijgt het plan dan via email toegestuurd.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Pijnacker. Bekijk alle Bekendmakingen Pijnacker in .

https://pijnackerkrant.nl/bekendmakingen-pijnacker/

Deel dit bericht:

Redactie Pijnackerkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Pijnackerkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Pijnacker.

Gerelateerde berichten